Concert de Bienfaisance 15 mars 2023

Philarmonie de Luxembourg — Dem Florin Mantale sein Konzert huet den Leidenswee vun engem Leukämiepatienten ennerstrach an d'Liewensgeschicht vum Isabelle Schank an Élina Ecker huet d'Zuschauer emotional mattgehol. 
 
Hei fann der e puer Andreck vum Owend. 
Merci un den Paul Foguenne fir des flott Arennerungen.
 
Et huet eis gefreet, datt mer et färdeg bruet hun ALL eis PARTNER an AKTEUREN an der Hellef vun der Stammzellspend an d'Philharmonie ze kreien. E groussen Merci och un si fir hiert Interessi.
Ministère de la Santé Luxembourg Stefan-Morsch-Stiftung BioneXt LAB, Gesond.lu, Laboratoire Ketterthill, Laboratoires Réunis, Picken Doheem Centre Hospitalier de Luxembourg Croix-Rouge luxembourgeoise Plooschter Projet
 
Desen Konzert wär ouni d'Ennerstetzung vum Rotary Esch Bassin Minier net méichlech gewiecht an hinnen en groussen Merci fir den iwwerraschenden Don vun 10.000,- EUR.
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 029
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 011
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 037
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 046
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 051
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 052
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 091
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 098
 

 

CHL- visite de remerciement 23 février 2021